Richtlijnen

Reglement en praktische afspraken

Duidelijke afspraken zorgen voor een vlot beursverloop. Exposanten vinden hieronder alle praktische informatie.
Wij rekenen op uw medewerking om de Jaarbeurs 2019 opnieuw tot een succes te maken.

Opbouw en afbouw standen Jaarbeurs 2019

De Expo is toegankelijk voor opbouw van zaterdag 26 oktober 2019 : van 8 tot 16 uur. Maandag 28, dinsdag 29, woensdag 30 oktober van 8 tot 20 uur en donderdag 31 oktober van 8 tot 18 uur.  Zondag 27 oktober blijft de Expo gesloten. De standen moeten donderdagavond 31 oktober 2019 om 18 uur volledig klaar zijn.  De werken van opbouw en afbouw van de  standen geschieden volledig voor rekening en op verantwoordelijkheid van de deelnemer.

 

De afbouw van de standen mag slechts gebeuren vanaf 12 november om 8 uur. Op de avond van de sluiting zal het enkel toegelaten zijn de goedeeren weg te halen van 20 uur tot 22 uur.  Het weghalen van de producten en standmaterialen moet geëindigd zijn op woensdag 13 november om 18 uur.  Alle materialen niet weggehaald tegen dat tijdstip worden door de inrichter op kosten van de deelnemer weggenomen.

 

Tijdens de opbouw en afbouw dient het afval en verpakkingsmateriaal door de deelnemer zelf terug meegenomen te worden.

Standgelden 2019

Vast inschrijvingsrecht:

 • standen kleiner dan 18m2: 195 euro
 • standen 18m2 en meer:  245 euro

 

Het standgeld:

 • basisprijs: 51 Euro per m² / 48 Euro per m² voor standen van 54m² en groter)
 • toeslag bijkomende vrije zijde: 76 Euro
 • toeslag buitenronde : 63 Euro
 • koperskaarten : verplichte afname van 100 stuks. Aankoopprijs : 1 Euro per stuk.  Voor een afname van 1.000 stuks en meer : 0,60 Euro per stuk. Bijkomende koperskaarten per 50 stuks. Het is verboden deze kaarten te gebruiken voor andere doeleinden, te verkopen of ze te verspreiden aan de in- en uitgang.
 • borg: 200 Euro
 • elektriciteit: per schijf van 200 W opgesteld vermogen wordt 3 euro aangerekend, met een minimum van 15 euro.
 • huur verdeelkast elektriciteit: 35 euro

 

In het standgeld is begrepen:

 • elektriciteitsaansluiting en -keuring
 • brandverzekering (art. 41)
 • huur brandblustoestel
 • affiches - deelnemersbadges
 • deelnemerskenteken voor de auto
 • vermelding in de catalogus en op website

 

Vermindering van het standgeld:

 • Unizo-lid afdeling Roeselare (10 % met een maximum van) : 52 Euro
 • Unizo-lid Regio Roeselare-Izegem-Tielt (10 % met een maximum van) : 35 Euro
 • Unizo-lid buiten de regio (enkel op vertoon lidkaart): 19,50 Euro